Szablony artykułów

Rada [NAZWA PODMIOTU] zaakceptował w dniu [WPISZ DATĘ] Program działania na rok 2016.

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] Zarządzeniem nr [NR] z dnia [DATA] ustalił [CO?, np. Regulamin ...]

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] Zarządzeniem nr [NR] z dnia [DATA] ustalił [CO?, np. Regulamin ...]

[NAZWA_JEDNOSTKI] jest samorządową jednostką budżetową gminy [NAZWA_GMINY]. [NAZWA JEDNOSTKI] została utworzona w roku [ROK] decyzją [NAZWA ORGANU].

Na realizację zadania [NAZWA ZADANIA] udzielono zamówienia [NAZWA OFERENTA].

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania [WPISZ NAZWĘ ZADANIA] wyłoniono wykonawcę - firmę [WPISZ NAZWĘ FIRMY].