W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania [WPISZ NAZWĘ ZADANIA] wyłoniono wykonawcę - firmę [WPISZ NAZWĘ FIRMY].

Wyniki postępowania - karta informacyjna dokumentu

Nr ogłoszenia
[WPISZ NUMER]
Data umieszczenia
[WPISZ DATĘ, np. 12 sierpnia 2015 r.]
Ogłoszenie w BZP
[NIE lub TAK, nr ogłoszenia w BZP]
Nazwa zadania
[WPISZ NAZWĘ ZADANIA]
Liczba otrzymanych ofert
[WPISZ LICZBĘ OTRZYMANYCH OFERT]
Liczba odrzuconych ofert
[WPISZ LICZBĘ ODRZUCONYCH OFERT]
Nazwa i adres wybranego wykonawcy
[WPISZ NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY]
Uzasadnienie wyboru
[WPISZ UZASADNIENIE]
Pełny tekst ogłoszenia:
Prosimy pobrać poniżej załącznik

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20 luty 2022 22:22 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20 luty 2022 22:52 Super User