Załatwianie spraw

Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

Kadra kierownicza Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim przyjmuje w zakresie zadań statutowych w godzinach ustalonych i ogłoszonych publicznie z początkiem każdego roku szkolnego.

Godziny przyjęć interesantów:

Dyrekcja szkoły:

Poniedziałek 11:30 - 14:30
Wtorek

08:45 - 09:45

Środa 09:24 - 10:45
Czwartek 12:15 - 13:15
Piątek 08:45 - 09:45

 

Kadry:

Poniedziałek 08:00 - 13:00
Wtorek 08:00 - 13:00
Czwartek 08:00 - 13:00
Piątek 08:00 - 13:00

Księgowość:

Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00

Z nauczycielami rodzice mogą się spotykać:

- w godzinach określonych przez nauczyciela,

- podczas wywiadówek i konsultacji,

- na wezwanie do szkoły w określonym terminie.

Pedagog Szkolny:

Poniedziałek 10:00 - 15:00
Wtorek 10:00 - 15:00
Środa 10:00 - 15:00
Czwartek 10:00 - 15:00
Piątek 10:00 - 15:00

 

Biblioteka szkolna:

Poniedziałek 08:00 - 11:40
Wtorek 08:00 - 9:50, 10:35 - 13:05
Środa 08:00 - 9:50, 10:35 - 13:15
Czwartek 08:00 - 14:00
Piątek 08:00 - 12:00

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.