Działalność

Rejestry akt i archiwa

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, szkoła prowadzi następujące rejestry:

  • Księga uczniów,
  • Księga absolwentów

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy szkoła prowadzi rejestry:

  • pracowników,
  • emerytów

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Ponadto prowadzone są:

  • ewidencje środków trwałych,
  • ewidencje zakupów.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.