Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne i informacje z ograniczonym dostępem do danych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

W Biuletynie Informacji Publicznej Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim nie udostępniamy danych znajdujących się w rejestrach:

  • Listy uczniów,
  • Listy absolwentów,

Udostępnienie danych z wymienionych powyżej rejestrów może nastąpić na wniosek.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 luty 2022 22:50 Super User