[NAZWA REJESTRU, EWIDENCJI, ZBIORU AKT] zawiera dane od dnia [WPISZ DATĘ] do dnia [Wpisz datę]. Dane udostępniane sa na wniosek.

Karta informacyjna dokumentu

Rodzaj:
Rejestr / Ewidencja....
Nazwa:
[WPISZ NAZWĘ]
Dane od dnia:
[WPISZ DATĘ]
Dane do dnia
[WPISZ DATĘ]
Przechowuje:
Dyrektor [NAZWA PODMIOTU]
Prowadzi:
Nazwa komórki / Imię i nazwisko odp. pracownika
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Podstawa ograniczenia:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926, z późn. zmianami)

Informacja o możliwościach i sposobach korzystania z danych

Dane z rejestru udostępniane są na wniosek zainteresowanego.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.