[WPISZ NAZWĘ PODMIOTU KONTROLUJĄCEGO] przeprowadził w [NAZWA PODMIOTU] kontrolę w zakresie [OKREŚL ZAKRES, TEMATYKE KONTROLI]

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
[WPISZ ZNAK DOKUMENTU]
Nazwa:
Protokół kontroli / Wystąpienie pokontrolne
Z dnia:
[WPISZ DATĘ]
Podmiot stanowiący:
[NAZWA PODMIOTU]
Przechowuje:
Dyrektor [NAZWA PODMIOTU]
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Podstawa ograniczenia:
[PODAJ PODSTAWĘ OGRANICZENIA DOSTĘPU]:
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.