Według stanu na dzień [WPISZ DATĘ] wartość majątku publicznego, jaki pozostaje w dyspozycji [NAZWA PODMIOTU], wyniosła [WPISZ KWOTĘ].

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
[WPISZ ZNAK, NR DOKUMENTU]
Nazwa:
Mienie [NAZWA PODMIOTU] wg stanu na dzień 31.12.[WPISZ ROK] r.
z dnia:
[WPISZ DATĘ]
Podmiot stanowiący:
Dyrektor [NAZWA PODMIOTU]
Przechowuje:
Główna Księgowa [NAZWA PODMIOTU]
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Podstawa ograniczenia:
[PODAJ PODSTAWĘ OGRANICZENIA DOSTĘPU]:
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.